DE GR CY UK RU TR

Klinik

Klinikzentrum Mühlengrund 2 ana binadan ibaret rehabilitasyon kliniği olarak (yatılı rehabilitasyon) diyabetoloji, ortopedi, dahiliye/kardiyoloji, nöroloji ve psikosomatik bölümlerinden oluşmaktadır.

Kliniğimize sevk edilen hastalar günlük çalışmalarımızdaki odak noktamızdır. Prensip olarak kliniğimizde tüm görevlerin yerine getirilmesi aşamasında, dostane tavır, kompetan ve yardım severlik olgularına azami özen gösterilir.
Biz hastalarımıza hastalıkları ile bir bütün olarak bakıyoruz, yani beden, zihin ve ruhun birlikteliği gibi. Rehabilitasyonun amacı sadece mümkün olan en iyi bireysel beden ve ruh sağlığını elde etmek değil, aynı zamanda şahsen karar verebilme yeteneğine destek vermek ve toplumda yaşama eşit katılımı ve ayrımcılığın önlenmesini sağlamaktır. Rehabilitasyon gören hastanın ev ortamına uyum ve hatta mesleki hayata tekrar kazandırılması, önceliği olan en önemli husustur.

Dil engellerini aşmak için çeşitli uluslardan çok sayıda çalışana istihdam sağlanmıştır. Hastalarımız şahsi sorumluluk sahibi olup, bizler ne olursa olsun kültür ve kökenine bakmaksızın onları saygı ve takdir ile karşılıyoruz.

Hastalarımızın yanı sıra tüm iş ortaklarımızı müşteri olarak görüyoruz. Özellikle masrafları üstlenen kuruluşlar, doktorlar, hastaneler ve ayrıca hastalarımızın yakınlarıdır.

Yüzlerce çalışanı ve yılda binlerce hastası ve ziyaretçisi olan bir şirket olarak komşu kuruluşlar ile ortaklık yaklaşımı içinde ve iyi bir işbirliği ruhu ile çalışmaya büyük önem veriyoruz. Biz kullanılan kaynakların, sorumluluğunun bilincinde ve dikkatli bir şekilde kullanılmasını kendimizde büyük bir yükümlülük olarak görüyoruz.

Tedavi hizmetleri, teşhis, tıbbi bakım ve günlük bakım hizmetlerini en yüksek düzeyde sağlamak için çalışanlarımız düzenli olarak iç ve dış bilgi arttırma eğitimlerine katılmaktadırlar. Günlük çalışmalarımız ve faaliyetlerimizi düzenli olarak hasta anketleri ve geri bildirim değerlendirmeleri ile kontrol etmekteyiz.

Masrafları üstlenen kuruluşların yüksek düzeydeki isteklerini karşılamak için Klinikzentrum Mühlengrund kalite standartlarına göre DEGEMED, DİN EN İSO 9001 : 2008 ve KTQ sertifikalarına sahiptir.