DE GR CY UK RU TR

Tıbbi Bölümler

Kliniğimizde bulunan uzmanlık bölümleri kalifiye uzman doktorlar, bakım ve tedavi ekibine sahip olup disiplinli işbirliği garantisini sağlamakla birlikte intensif bakım ve etkinleştirmeye katkıda bulunur. Kliniğimizdeki tedavileriniz eğer:

  • Hasta, akut klinikte bulunup tedavisinden sonra kliniğimize iyileştirici takip tedavi amaçlı sevk edilmiş ise (AHB).
  • Birçok ve kronik rahatsızlığı olan hastalara, bünyemizdeki beş uzmanlık bölümü tarafından konulan tanılar doğrultusunda başarı vaad eden şifa ve hafifletici tedavi sunulur.
  • Kliniğimizde birçok ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların yanı sıra yakınlarına ve tanıdıklarına olası günlük problemlerin üstesinden gelmeyi amaçlayan çeşitli bilgilendirme ve eğitim programları düzenlenir.

Kliniğimizde genel tıbbi, ortopedi, dahiliye, kardiyoloji, diyabetoloji, nefroloji, nöroloji, psikiyatrik, psikoterapik, üroloji ve psikolojik dallarındaki mütehassıs doktorlar birarada bulunmaktadırlar.

Kliniğimiz emeklilik sigortaları kalite güvence programlarına (örneğin expertiz kontrol) katılmakla birlikte hasta anket formları düzenli olarak değerlendirilir. Bireysel bölüm ve fonksiyonel birimler tarafından özellikle yöneticiler liderliğinde düzenli eğitim etkinlikleri yürütülür, bu etkinliklere acil durum talimleride dahildir. DİN EN İSO 9001:2008 ve DEGEMED’e uygun olarak kalite yönetim sistemi mevcuttur.

Görev Bölümü

Kliniğimizdeki beş uzmanlık bölümü karşılıklı istişare halinde çalışmaktadır. Burada hastanın eş zamanlı birden fazla hastalığı olması durumunda hasta için en uygun faydalı olma anlamında bölümler arası yakın işbirliği ile çalışmak mümkündür. Kliniğimizdeki psikologlarda bağımsız bir departman olup ve diğer tüm uzmanlık birimleri tarafından görüşleri alınmak üzere istişare halindedir. Hasta kayıtlarının incelenmesi ve dosya durumu ile hastanın bu beş uzmanlık bölümünden birine sevki yapılır ki, o esnada hastanın ağırlıklı olarak psikososyal veya mesleki durumu ön planda tutulabilir. Hastanın birden fazla rahatsızlığı durumunda problemi öncelikli olan hastalığına ait uzmanlık bölümü liderliğinde tedavi görür. İlgili diğer bölüm ilave teşhislerini, lider bölüm ile anlaşarak tedaviyi yürütür.

Başvuru sırasında hastanın rahatsızlığı ile ilgili bölüme sevki, hastanın muhtemelen öncelikli olan teşhisler doğrultusunda bölüm değişikliği (masrafları üstlenen kuruluş ile görüşme sonrası) mümkün olur. Hasta sevk ediliş doğrultusunda gerekli modüller ile tedavi edilir. Bununla birlikte isteğe bağlı olarak burada mevcut rahatsızlığa ek olarak oluşabilecek şikayetleri için tedavi mümkündür.

Rehabilitasyonun amacı sosyal veya mesleki hayata tekrar entegre olma önkoşulu ile fonksiyon bozuklukların maksimuma indirilmesidir. Her hasta için ayrı, son bilimsel bulgular doğrultusunda çalışılarak elde edilen detaylı tedavi konsepti uygulanmaktadır.